Standart variabel lavpris

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Standard variabel lavpris

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Variabel pris

Beskrivelse av produkt (max 400 tegn):

productDescription Avtalen for deg som ønsker å ta i bruk elektroniske betalingsløsninger.

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde
Sørvest-Norge (øre):

kwPriceRegionNO2 27,90

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde
Sørvest-Norge (øre):

kwPriceRegionNO1 27,90

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Månedsgebyr (NOK inkl. mva):

monthlyFee 32

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Leveringsområde

productArea Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Åmli, Kristiansand, Mandal, Farsund, Flekkefjord, Vennesla

Leveringsområde

productArea Songdalen, Søgne, Marnardal, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Andebu, Larvik, Sandefjord, Hof, Nøtterøy, Stokke, Holmestrand, Re, Svelvik, Horten, Sande (Vestfold)

Leveringsområde

productArea Tjøme, Lardal, Tønsberg, Notodden, Nome, Bø (Telemark), Sauherad, Skien, Siljan, Bamble, Porsgrunn, Drangedal, Kragerø

Endringsvarsling ut over det lovbestemte

willNotifyDirectly Ja