Spotpris

Avtalen for deg som ønsker å følge kraftmarkedet tett. Prisen er basert på gjenomsnittlig månedspris på strømbørsen.

Prisen refereres til spotprisen i det området kraften blir brukt. Mer informasjon om områdepriser finner du her.


Priser

Prisen baserer seg på den månedlige områdeprisen som noteres på den nordiske kraftbørsen, NordPool. Prisen blir referert til det området kraften blir tatt ut. I tillegg kommer et påslag på 6,75 øre/kWh. Prisen blir satt på bakgrunn av tilbud og etterspørsel hver dag, time for time, og regnes om til et måneds snitt i henhold til Konkurransetilsynets regler. Prisen er derfor relativt uforutsigbar.

Ny elsertifikatordning
Elsertifikater innføres i Norge fra 1. januar 2012. Målet er økt produksjon av fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Mer informasjon om ordningen på www.nve.no 5Tel: 35 94 90 00
E-post: kundeservice@mtenergi.no


Vilkår

Kontraktsvilkårene finner du her.
14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettsloven gjelder fra bestillingsdato. Angrerettskjema finner du her.


Opprinnelsesgaranti

Våre strømavtaler kan bestilles med garanti for 100% fornybar energi.
Mer info finner du her.