Fornybar Energi

En opprinnelsesgaranti kan utstedes for elektrisk energi som er produsert ved bruk av fornybare energikilder.
Med opprinnelsesgaranti kan kraftprodusenten dokumentere at kundens kraftforbruk ikke forurenser, verken i form av CO2-utslipp eller kjernefysisk avfall.

Siden 2007 har Statnett vært utpekt av norske myndigheter til å være kontrollorgan og utsteder av opprinnelsesgarantier i form av RECS-sertifikater (Renewable Energy Certificates).
Opprinnelsesgaranti betyr at du kan være helt sikker på at strømmen er produsert av en fornybar energikilde.


Vær miljøbevisst!
Ved å knytte din strømavtale til Midt-Telemark Energis opprinnelsesgaranti, får du:

  • Garanti for at ditt strømforbruk blir produsert fra energikilder som er 100% fornybar, og som ikke forurenser, verken i form av CO2 utslipp eller kjernefysisk avfall.
  • Indirekte bidra til et bedre miljø, da fornybar energi er et viktig og effektivt klimatiltak.


Ved bestilling av en strømavtale, vil du automatisk få tilbud om å knytte din strømavtale til Midt-Telemark Energi 100 prosent fornybar energi. Om du allerede er kunde, bestiller du dette på endring av strømavtale på Din Side.

Fakta:

  • Avtalen gjelder opprinnelsesgaranti på strøm og tilbys både til private og bedrifter. Ved bestilling av en strømavtale, vil du automatisk få tilbud om å knytte din strømavtale til Midt-Telemark Energi s 100% fornybar energi. Om du allerede er kunde, bestiller du dette på endring av strømavtale på "Din Side".
  • Tillegg på 0,35 øre/kWh inkl. mva. Prisjustering skjer med varsling på vår nettside 14 dager før prisjusteringen.
  • Opprinnelsessertifikatet publiseres ved nyttårsskiftet, og gjelder derfor forrige års opprinnelse av energiproduksjon.
  • Dokumentasjon av opprinnelsessertifikatet, utstedes ved henvendelse til Midt-Telemark Energi
  • Opprinnelsesgarantien er et løfte til forbrukerne om at pengene går til kjøp av miljøvennlig kraftproduksjon.
  • Opprinnelsesgarantien innebærer at man ikke er knyttet til den nasjonale varedeklarasjonen gitt av NVE.
Fornybar Energi