Midt-Telemark Energi ble etablert 18.11.2003, men selskapet har aner tilbake til Holla kommunale Elektrisitetsverk, som ble etablerti 1916.

Midt-Telemark Energis eierstruktur er i dag:
                        40 % Nome kommune
                        36 % Bø kommune
                        24 % Sauherad kommune

Midt-Telemark Energi har 30 ansatte, som utgjør 29,3 årsverk.
Omsetningen for selskapet var i 2012 på NOK 115,8 mill, og ved inngangen til 2013 hadde selskapet en bokført egenkapital på NOK 182 mill. Egenkapitalprosenten er pr. i dag på 69,5%.

Forretningsidé

MTE skal markedsføre og selge sine produkter, kompetanse og tjenester med høy kvalitet og god service.

Visjon

MTE skal være et kraftsenter i lokalsamfunnet og gi merverdi for våre kunder, eiere og ansatte.