Bedriften har innført ”Total Kvalitetsledelse” som et systematisk verktøy til bruk gjennom hele verdikjeden, for å oppnå forbedringer i alle ledd.

Vår mål er å levere produkter og tjenester til riktig tid, pris og kvalitet til kundens og vår fulle tilfredshet.