Midt-Telemark Energi produserer i dag kraft i disse to kraftverkene:

Oterholt kraftstasjon (1931/32 AS Hørte Bruk)

Maskininstallasjonen er av eldre dato der bl.a. turbinen er fra 1917. Produksjonen benytter bare deler av vannmengden i Bøelva.


Kvitingen Kraftstasjon (1930 Nes kraftlag)

Kvitingen Kraftstasjon utnytter fallet fra Dyrud Damtjønn kote 423,5, og utnytter vannet i Kisebekken som løper ut på nordsiden av Bøelva.

Produksjonsvannet kommer fra Tveitvatna som ligger på kote 541, med en regulert høyde på 3,64 m. Dyrud Damtjønn har en regulert høyde på 5,5 m. Dammen ble restaurert og forsterket i 1991.

Vi eier 22,2 % av Norsjøkraft AS. Se www.norsjokraft.no