Innkjøpspris

Betal det samme som Midt-Telemark Energi betaler for strømmen time for time. Avtalen har ingen bindingstid.

Strøm til innkjøpspris er en avtale der du følger svingningene i markedet. Strømprisen på strømbørsen forandre seg time for time. Strømprisen du får på regningen din er et vektet gjennomsnitt av alle timeprisene i den perioden regningen gjelder for. Gjennomsnittet er basert på faktisk forbruke for husholdningskunder.


Priser

Strøm til innkjøpspris er en avtale som koster kr 45,- pr måned. Dette er en spotavtale som følger strømbørsen time for time.

I tillegg til fastbeløpet kommer det et påslag på 4,95 øre/kWh. I samsvar med Lov om elsertifikat inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Se www.nve.no/elsertifikater.

Dersom du er opptatt av at strømprisen til en hver tid skal følge markedsprisen, såkalt spotpris, er dette avtalen for deg. Forbruket ditt fordeles etter en gjennomsnittlig beregning på dager og timer.

En oversikt over historiske priser finner du her.

Månedsbeløpet på 45 kr tilsvarer 5,4 øre/kWh dersom du bruker 10 000 kWh/år, 2,7 øre/kWh ved 20 000 kWh/år og 1,8 øre/kWh ved 30 000 kWh/år.

Prisområder i Norge

Norge er delt opp i ulike prisområder. Det er ulik strømprise i ulike deler av landet, avhengig av hvilke prisområde en høre til.

Informasjon om spotpris kan du finne her.

Avtalen gjelder kun privat husholdning (ikke næring, herunder boretslag, sameier, idrettslag, etTel: 35 94 90 00
E-post: kundeservice@mtenergi.no


Vilkår

Kontraktsvilkårene finner du her.
14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettsloven gjelder fra bestillingsdato. Angrerettskjema finner du her.


Opprinnelsesgaranti

Våre strømavtaler kan bestilles med garanti for 100% fornybar energi.
Mer info finner du her.