HMS-arbeid i Midt-Telemark Energi

Helse, miljø og sikkerhetsarbeide (HMS) er en prioritert og integrert del av våre daglige rutiner og gjøremål.

Vårt fokus på dette området har medført at bedriften i dag har et lavt sykefravær, noe som gjenspeiler trivsel, produktivitet og kvalitet i vårt daglige arbeide.