Prisen i tabellen er gjennomsnittlig månedespris i øre/kWh på Nord Pool i prisområdene NO1 og NO2 inklusiv mva. Prisen forutsetter likt forbruk time for time.

Innkjøpsprisen som fremkommer på din faktura er basert på timeprisen fra Nordpool og er vektet etter forventet forbruksprofil. I tillegg kommer et påslag pr kWh. I samsvar med Lov om elsertifikat inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Påslaget prises i øre per kWh og kan endres med varsel på Midt-Telemark Energis internettsider.  Gjennomsnittlig innkjøpspris på din faktura vil derfor ikke være lik den månedlige snittprisen som fremkommer i tabellen over.

Vi tar forbehold om skrivefeil.