Etiske retningslinjer

Etikk skal ligge som et som fundament for våre holdninger, opptreden og handlinger.

Bedriftens utvikling skal baseres på trygge og vel forankrede etiske standarder, og følge de normer og retningslinjer samfunnet setter.

Som en del av bedriftens verktøykasse er det utarbeidet klare og tydelige etiske retningslinjer som er gjort gjeldene for alle ansatte og våre samarbeidspartnere.

Midt-Telemark Energi - Etiske retningslinjer